Technik požární ochrany

Služby požárního technika

Technik požární ochrany je kvalifikační stupeň v oblasti požární prevence. Odborná způsobilost se získává složením zkoušky.

Technik požární ochrany zajišťuje zejména školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců, prevenstistů PO a dalších zaměstnanců. Dále zpracovává dokumentaci požární ochrany a provádí kontorly dodržování předpisů.

Zajištujeme vše potřebné vyplívající z § 5, § 6, § 16 odst. 1 a § 16a. ze Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

zobrazit podrobnosti